0280-122 77 info@fjallsotarna.se

v personer med stor erfarenhet och kunskap.

I vårt servicepaket ingår, förutom rengöring, kontroll av imkanalens brandskydd. Tveka inte att ringa oss om du har frågor eller vill få rengöring och kontroll utförd.

 

Besiktning

Besiktningar av skorstenar kan ske i olika fall och av olika anledningar. Vi på Malung-Sälen sotning & Ventilation AB kan hjälpa dig med besiktningen oavsett anledning

Här följer några tillfällen då det är viktigt att besiktiga:

Vid nybyggnation
Vid bygge av fastighet måste eldstad, rökkanal samt imkanal/spisfläkt besiktigas. Detta är en punkt i kontrollplanen och vi är sakkunniga på området.

Vid uppstart
Den vanligaste anledningen till besiktning är när en eldstad varit vilande och inte använts på ett tag. Då röktrycksprovas eldstaden och tillhörande rökkanal för att uppskatta täthetsklassen.

I samband med provtryckningen kontrolleras också brandskyddet omkring skorstenen. Man kontrollerar då att inte brännbart material är för nära skorstenen.

Vid nyinstallation
Vid byte av eldstad är det viktigt att kontrollera att rökkanalen i skorstenen är anpassad för den nya eldstaden. Det samma gäller vid byte av bränsle. Det är då också viktigt att veta om eldningsapparaten är rätt anpassad.

Vid sprängning och markarbeten
Sprängbesiktningar är en annan typ av besiktning. Innan markarbete eller sprängning påbörjas intill fastigheten är det bra att ha en dokumenterad besiktning av skorstenar och eldstäder. I detta fall noteras sprickor i murverket och en provtryckning görs.

Efter markarbetet eller sprängning gör man en efter ny kontroll. Detta för att säkerställa att skorstenen inte har tagit skada.
Vid husförsäljning

Besiktning vid husförsäljning är att rekommendera. Genom att besiktiga eldstäder och skorstenar innan man köper ett hus kan spara mycket pengar. Att en eldstad används och sotas med jämna mellanrum är ingen garanti för att skorstenen är okej.

Vi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av kommunerna, och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver.

Här finns en sammanställning av de tjänster som vi erbjuder:

 • Sotning av rökkanaler
 • Brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler
 • Besiktning av eldstäder och rökkanaler
 • Ventilationsrengöring
 • Ventilationskontroll

 sotning malung

Sotning

Ansvaret för att sotningspliktiga objekt sotas ligger på varje kommun.

Vi håller reda på när det är dags att sota hos dig och skickar då en avisering i god tid. Vid aviseringen anger vi en tidpunkt då vi tänker komma och sota. Passar inte tiden för dig hör du bara av dig till oss, så bokar vi en ny tid.

Varför ska man sota?
Anledningen till att man sotar rökkanaler är att förhindra brand. Bakgrunden är att en stor del av bränderna i bostadshus startar vid eldstäder och skorstenar.

När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning i rökkanalerna och minskar därmed risken för sotbrand. Rengöring av rökkanaler och eldstäder innebär att alla ytor som utsatts för rök rengörs från lösa brännbara beläggningar.

Hur ofta ska det sotas?
Tidsfristerna för sotning bestäms av kommunen och är beroende av vilken typ av eldning det handlar om.

 

Brandskyddskontroll

Kommunen är enligt lag skyldig att utföra brandskyddskontroller på eldstäder och rökkanaler. I Malung och Sälen samt norra delen av Älvdalen har kommunerna utsett oss att sköta brandskyddskontrollen. Vi håller reda på när det är dags att kontrollera brandskyddet hos dig och skickar då en avisering i god tid. Vid aviseringen anger vi också en tidpunkt då vi tänker komma. Passar inte tiden för dig hör du bara av dig till oss, så bokar vi en ny tid.
Vad innebär brandskyddskontroll?

Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäck fel och brister som utgör en risk för människor, egendom och miljö. Det som kontrolleras vid en brandskyddskontroll är:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperatur
 • Tryckförhållanden

Om brister i anläggningen upptäcks, görs ett påpekande till fastighetsägaren samt till den ansvariga myndigheten.

Hur ofta ska brandskyddet kontrolleras?
Tidsfristerna för brandskyddskontroll bestäms av kommunen och är beroende av vilken typ av eldning det handlar om.

Vad kostar en brandskyddskontroll?
Sotningstaxor fastställs av kommunen.

Information om brandskyddskontroll (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Ventilation

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Detta har tidigare skötts rutinmässigt av din sotare, men sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vad är en imkanal?

Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen ska leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning.

Det är lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av den är mycket viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand. Dessutom kan det lukta illa med tiden.
Anlita oss

Om du anlitar oss kan du lita på att rengöringen utförs på ett professionellt sätt av personer med stor erfarenhet och kunskap.

I vårt servicepaket ingår, förutom rengöring, kontroll av imkanalens brandskydd. Tveka inte att ringa oss om du har frågor eller vill få rengöring och kontroll utförd.

 

Besiktning

Besiktningar av skorstenar kan ske i olika fall och av olika anledningar. Vi på Malung-Sälen sotning & Ventilation AB kan hjälpa dig med besiktningen oavsett anledning

Här följer några tillfällen då det är viktigt att besiktiga:

Vid nybyggnation
Vid bygge av fastighet måste eldstad, rökkanal samt imkanal/spisfläkt besiktigas. Detta är en punkt i kontrollplanen och vi är sakkunniga på området.

Vid uppstart
Den vanligaste anledningen till besiktning är när en eldstad varit vilande och inte använts på ett tag. Då röktrycksprovas eldstaden och tillhörande rökkanal för att uppskatta täthetsklassen.

I samband med provtryckningen kontrolleras också brandskyddet omkring skorstenen. Man kontrollerar då att inte brännbart material är för nära skorstenen.

Vid nyinstallation
Vid byte av eldstad är det viktigt att kontrollera att rökkanalen i skorstenen är anpassad för den nya eldstaden. Det samma gäller vid byte av bränsle. Det är då också viktigt att veta om eldningsapparaten är rätt anpassad.

Vid sprängning och markarbeten
Sprängbesiktningar är en annan typ av besiktning. Innan markarbete eller sprängning påbörjas intill fastigheten är det bra att ha en dokumenterad besiktning av skorstenar och eldstäder. I detta fall noteras sprickor i murverket och en provtryckning görs.

Efter markarbetet eller sprängning gör man en efter ny kontroll. Detta för att säkerställa att skorstenen inte har tagit skada.
Vid husförsäljning

Besiktning vid husförsäljning är att rekommendera. Genom att besiktiga eldstäder och skorstenar innan man köper ett hus kan spara mycket pengar. Att en eldstad används och sotas med jämna mellanrum är ingen garanti för att skorstenen är okej.

Informationsmaterial Malung-Sälen

För aktuella priser av sotning och brandskyddskontroll, kontakta kontoret.
Telefon: 0280-122 77

Informationsmaterial Idre-Särna

För aktuella priser av sotning och brandskyddskontroll, kontakta kontoret.
Telefon: 0280-122 77

Vanliga frågor

Taxa Ring kontoret för info om aktuell taxa

Välkomna att kontakta oss

Välkomna att kontakta oss

Kontakta Oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB

  Västra Tandö 55, 780 64 LIMA

  Tfn: 0280-122 77

  Mail: Maila Oss