0280-122 77 info@fjallsotarna.se

 

Elda på rätt sätt undvik brand

Undvik  brand då är det viktigt att elda på rätt sätt. Detta är även viktigt för din egen säkerhet och ekonomi samt för miljön. Här följer några tips på hur du eldar rätt.

 • Använd torr och lagom stor ved
 • Starta snabbt
 • Rätt mängd förbränningsluft
 • Kontrollera röken
 • Hantera askan rätt
 • Småelda aldrig
 • Elda inte skräp

Använd torr och lagom stor ved
Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt) och bör ha varit förvarad torrt och luftigt minst ett år. Förvara inte veden under presenning.

Veden ska vara kapad i lämplig längd och tjocklek. Vid upptändning krävs ”tändved” det vill säga stickor och tunnare vedträn.

 

Starta snabbt

När man tänder en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Du minskar problemet genom att få pannan varm så fort som möjligt. Det är viktigt att använda rikligt med torr, finkluven ved.

Att använda gasolbrännare istället för papper sätter snabbt fart på elden. Det brinner då med hög temperatur och utan rök efter bara någon minut.

Först när ”tändveden” brinner ordenligt är det dags att lägga på grövre vedträn. Tänk på att veden ska passa till pannans vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut.

Det är inte dags att lägga in nya vedträn innan det bildats en ordenlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills den nya veden brinner ordentligt.

 

Rätt mängd förbränningsluft

När man eldar i pannan bör man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Det gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan.

På en del pannor finns avancerade system som automatiskt reglerar förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart samt under förbränningen.

Hantera askan rätt
En vanlig brandorsak är slarvig hantering av askan. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan flera dygn efter eldning. Burken med askan måste därför stå på ett material som inte är brännbart.

Småelda aldrig
Många stryper luften till pannan och ”småeldar”. Då brinner inte alla miljöskadliga ämnen i röken upp. Tjära kondenserar i skorstenen och fastnar på pannväggar och i rökkanaler. Detta leder till ökad brandrisk.

Elda inte skräp
Det är inte tillåtet att elda plast, hushållsavfall, målat eller tryckimpregnerat trä eller annat brännbart avfall i en villapanna. Detta ger ohälsosam, irriterande och miljöskadlig rök

 

Kontrollera röken

Röken från din brännare ska vara genomskinlig.

När det är varmt ute ska det se ut som att luften ovanför skorstenen vibrerar. Den enda gången skorstenen ska ryka är när det är kallt ute. Då bildas en vit rök som består av vattenånga. Gul eller grå rök betyder att pannan är dålig eller att du eldar på fel sätt.
Alltför heta rökgaser kan skada murade skorstenar eller förstöra isoleringen på skorstenar i stål. Risken är speciellt stor när man värmer en kall skorsten kraftigt och snabbt. Kontrollera även temperaturen på röken.

Många pannor är konstruerade för oljeeldning. Eldar man med ved i en sådan panna blir rökgastemperaturen väldigt varm, upp till 600°C. Inga skorstenar är gjorda för så höga temperaturer.

De flesta rökkanaler är konstruerade för en rökgastemperatur på högst 350°C. Kontrollera därför hur hög rökgastemperaturen från din brännare är. En del anläggningar har en termometer i rökkanalen. Saknar du en sådan kan du köpa det från installatören.

Ett annat sätt att kontrollera brandrisken är att mäta yttemperaturen på skorstenen i bjälklaget. Understiger temperaturen 60°C är det ingen risk för överhettning.

Informationsmaterial Malung-Sälen

För aktuella priser av sotning och brandskyddskontroll, kontakta kontoret.
Telefon: 0280-122 77

Informationsmaterial Idre-Särna

För aktuella priser av sotning och brandskyddskontroll, kontakta kontoret.
Telefon: 0280-122 77

Vanliga frågor

Taxa Ring kontoret för info om aktuell taxa

Välkomna att kontakta oss

Välkomna att kontakta oss

Kontakta Oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB

  Västra Tandö 55, 780 64 LIMA

  Tfn: 0280-122 77

  Mail: Maila Oss